Veel bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf hebben behoefte aan ondersteuning op het gebied van financieel management, maar hebben niet voldoende werk of financiële middelen voor een volledige functie.

Slob Financiële Dienstverlening kan voorzien in deze behoefte. Door ruime ervaring in de accountancy ben ik veelzijdig in mijn dienstverlening.

Dit begint bij het inboeken van gegevens tot het voorzien van informatie op managementniveau. Dit aangevuld met kennis op fiscaal gebied en loonadministratie bied ik een totaal pakket aan dienstverlening aan welke u kunt zien als vervanging van of completerend aan de werkzaamheden van uw accountant, zodat u kunt besparen op deze kosten.

Door periodieke rapportages (maandelijks of kwartaal) blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw cijfers binnen uw bedrijf waardoor u beter kunt aan- of bijsturen.

Mijn doel is een langdurige relatie op te bouwen, zodat u verzekerd blijft dat de opgebouwde kennis van het bedrijf nier verloren gaat, doordat u continu nieuwe mensen moet inwerken.

U als klant bepaalt in hoeverre de inzetbaarheid gewenst is, zodat u zelf de kosten kunt beheersen. U bent niet gebonden aan een minimale tijd. U betaalt geen onnodige loonkosten, ziektekosten, enz.

Slob FD biedt u financiële ondersteuning door inzicht en overzicht te verschaffen in de financiële huishouding van uw onderneming.


Hoornaar - Zuid-Holland